Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

MyAtos Rides offers a premium airport transfer service that ensures a seamless and comfortable journey from the airport to your destination. With a commitment to exceptional service and customer satisfaction, our professional drivers are punctual, courteous, and well-versed in navigating the city’s transportation network. Whether you’re traveling for business or pleasure, our fleet of luxurious vehicles provides a smooth and relaxing experience. Sit back, relax, and enjoy a stress-free transfer, knowing that your comfort and safety are our top priorities. Experience the convenience and reliability of MyAtos Rides for a truly exceptional airport transportation service.

Thessaloniki Airport Transfers

We cooperate with the most skilled and friendly drivers with great experience in the field. Meet our drivers and feel stress free during your transfer from the moment you step out of the airplane to your final destination.

Hassle-free

It is important to spend your holidays carefree, so we undertake to serve you in the markets and the routes you want to do during your stay in Greece.

Flexibility

If you wish to buy several products like, a sim card, local goods, museums and theater tickets, etc. we can either direct you to the best places to purchase or you can pre-order products and we provide them as soon as you arrive at the airport or depart from the airport.

Eνοικιάσεις

Ενοικιάστε ένα από τα πολυτελή οχήματα μας είτε για διασκέδαση είτε για δουλειά

Μεταφορές

Διαθέτουμε πολυτελή οχήματα που θα σας πάνε στον προορισμό της επιλογής σας με άνεση και ασφάλεια

Scroll to Top